Risk Analizi

RİSK ANALİZİ NEDİR?

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

RİSK ANALİZLERİNİN HAZIRLANMASI

İşyerinde yürütülen çalışma sistemi sonucunda ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenerek, tehlikeler sonucunda oluşabilecek riskler değerlendirilecektir. Bu aşamada yapılacak çalışmalar;

  • Risk Analizi çalışma grubunun oluşturulması,
  • Çalışma grubuna Risk Analiz Eğitimlerinin verilmesi,
  • Risk Analiz hazırlama formlarının verilmesi,
  • İşyeri Risk Analizlerinin hazırlanması,
  • İlerleyen aşamada revizyonların yapılmasıdır.

ACİL DURUM ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ

  • İş Kazası,
  • Yangın,
  • Deprem,
  • Sızıntı – Döküntü,
  • Sel durumlarında uygulanmak üzere Acil Durum Planlarının hazırlanmasıdır.

YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARIN EĞİTİMLERİ

Temel iş güvenliği ile ilgili konularda yönetici ve personele eğitim verilmesidir. Eğitim sonunda eğitime katılan personele eğitim katılım sertifikası düzenlenir.