Hakkımızda

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun gerekliliklerine göre risk değerlendirmesini, tehlikelerin tanımlaması, tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için çalışmalar ve eğitimler yapmak amacıyla ve bünyemizde bulunan iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri ile kurumların iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli ihtiyaçlarını tek birimden çözmek için kurulmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliğini; yasal bir zorunluluk olduğu için değil, insan hayatını önemsediğimiz için yaşam tarzı haline getirmeyi amaçlamaktayız. İş kazalarının en az düzeye indirildiği, insan odaklı bir toplumun üyesi olmak en büyük hedefimizdir.

Önce İnsan” ilkesiyle hızla büyümeye devam eden Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimimizin, güven odaklı ve verimliliği merkez alan bir yönetim yaklaşımı vardır. Bu yaklaşım, sadece maddi kazanımlarla değil, bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinciyle iç içe gelişmektedir.

VİZYON

Bizimle çalışan iş yerlerinde;

  • Ergonomik çalışma koşullarını sağlamak,
  • Üretimde artışı sağlamak,
  • İşgücü ve zaman kayıpları önlemek,
  • Maddi kayıpları önlemek,
  • Tasarruflu ve çevreye duyarlı çalışmalarında yardımcı olmak,
  • İş sağlığı ve güvenliği alanında onlara en iyi çözüm ortağı olmak,
  • Uzmanlık alanlarımızda en iyisini ‘kalıcı’ ve ‘istikrarlı’ olarak vermek,
  • Karşılıklı anlayış ve sevgi saygı içerisinde modern dünya kalitesinde hizmet sunmak,
  • OSGB sektöründe lider, sektöre yön veren, uluslararası arenada danışılan İş Sağlığı ve Güvenliği firması olmaktır.

MİSYON

Çalışmalarımızın tümünde “Önce İnsan” faktörünü göz önünde tutarak koruyucu ve önleyici bir anlayışla hizmet vermek temel misyonumuzdur. Bu nedenle alın teri döken çalışanların olası İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı eğitimlerini üstlenmeyi, onları korumak için periyodik muayenelerini ve sağlık taramalarını yaparak erken tanı ve tedavi imkanını sağlamayı, kalıcı sakatlıklarını ve kayıplarını önlemek, sağlıklı, mutlu bireyler olarak yaşamalarını ve kazanmalarını sağlamak için özveriyle çalışmayı esas biliriz.

Sağlıklı çalışan, üreten bir toplumla ülkemizin gücüne güç katmaktır. Verdiğimiz hizmetlerde çözüm ortaklığına dayanan ilişkiler kurarak güvenilir olmaya önem vermekteyiz. Düzenli kontrol ve denetimlerle hizmet sunduğumuz işyerlerinde bütün çalışanlarda “Güvenlik Kültürü” bilincinin yerleştirilmesi amacımızdır.